Jak rozkošné a milé

Doporučený rytmus:
Zpíváme od "Jak", hrajeme od slabiky "roz"

roz(dolů) - ko(dolů a nahoru) - čné(dolů) - a(dolů a nahoru) -