Biblické poselství: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."

Škola hry na UKULELE

Aktuálně z 5.2.2023:

Hudební ukázka (ukulele + foukací harmonika):

 • Nástroj ukulele je jeden z mála, který zvládne kdokoliv, kdo má chuť a je ochotný si na cvičení udělat trochu času. Čím více cvičení a hraní, tím blíže k mistrovskému zvládnutí nástroje,
 • Hrají se doprovodné akordy, zpočátku se stačí naučit prostoklad akordů C, F, G a Ami.
 • doporučuji hrát s metronomem (hledat aplikace,) a počítat na každý úder způsobem raz-dva-raz-dva, nebo raz-dva-tři-čtyři-raz dva..., nebo raz-dva-tři-raz... (podle skladby)
 • taktéž doporučuji učit se hrát i podle not - viz rubrika Stupnice,
 • Jaký nástroj:
  -- doporučuji ukulele koncertní, jsou v ceně od cca 1000 kč), v horším případě i sopránové (od 500 kč). Koncertní je větší a mačkání akordů je pak snadnější.
 • Ladička:
  -- máte-li chytrý telefon, pak hledat aplikaci Ladička na ukuleleně.
 • Metronom:
  -- hledat aplikaci Metronom, občas zahrnutá v "Ladičce"
 • Jak začít:
  Ideální věk: Od 5-6 let až do důchodového věku včetně, děti potřebují zpočátku dohled, rodič nemusí předtím umět na nic hrát,
 • Pár rad:
  - - obsah jedné hodiny (lekce) si nechte příbližně na jeden týden cvičení,
  - - kupte si sešit a dělejte si poznámky u videa, video zastavte mezerníkem, udělejte si poznámku a pak si ho pouštějte dále,
  - - pokud možno hodně zpívejte a občas si pouštějte třeba z youtube nějaké ukulele


  kontakt: kantormi()seznam.cz

  Děkuji za zpětnou vazbu

  počítadlo.abz.cz